Hvordan forstå Asperger Syndrome

Just love this, old drawing but still

Jeg husker det så godt, den dagen jeg fikk en brosjyre utdelt på skolen til min sønn, etter vi flyttet til Ålesund.

Ærlig hadde vi vært om at ting ikke var så lett på skolen, og at mobbing hadde det vært. Selv hadde jeg bedt om utredning for han var en aktiv liten nyskjerrig kar. Etter tid fikk jeg dog beskjed, nei du har bare en aktiv 6 åring som er nyskjerrig på livet. Man lærer seg jo, og ser jo ettrhvert hva som funker, og jeg fant ut det beste for han var ha faste rutiner rundt ting. Da var dagene litt lettere enn når ting skjedde på sparken. Da han fikk diagnosen Asperger Syndrom og jeg måtte delta på kurs og konferanser, lærte jeg fort og ikke minst forsto jeg fort hvrfor ting ikke hadde fungert.

Med nye lærdommer startet vi nye mønstrer hjemme hvorav ting gikk lettere. Det var ikke alle lærere som helt forsto dette så jeg satte opp noen stikkord til dem. Noe som jeg nå vil dele her. For kanskje kjenner akkurat du noen som kjenner noen eller har noen i deres nærhet med AS. Tegningene er gamle, men det er blant annet lidenskapen til min sønn, fantasy tegning. Han sitter i timer å tenger og selger dog til USA.

AnkerHva er Aspergers syndrom

Asperger syndrom er en funksjons nedsetting hos personer som i utgangspunktet er normalt begavet, men kan ha følgende funksjonsvansker:

  • Begrenset evne til sosial omgang, særlig med jevnaldrende.
  • Vansker med å oppfatte sosiale spilleregler, normer og andre forventninger.
  • Spesielle og begrensede interesser.
  • Uvilje mot endring i omgivelser og rutiner.
  • Kommunikasjonsproblemer og forståelsesvanskler som for eksempel vansker med å lese og forstå mimikk og kroppsspråk.
  • Ujevn evneprofil som gjør det vanskelig for omgivelsene å avgjøre hva personen klarer.

Personer med Aspergers syndrom skiller seg i alminnelighet ikke utseendemessing fra andre, noe som gjør at det er vanskelig for omgivelsene å forstå deres avvikende atferd. De har vansker med å sortere og prioritere når flere inntrykk og krav opptrer samtidig. De blir ofte misforstått og kan bli oppfattet som uhøflige eller uoppdragne.

Aspergers syndrom – annerledes-tenkende mennesker

Personer med Aspergers syndrom blir ofte misforstått. Og utrangeringer blir som regel oppfattet som sinne og aggresjon fra andre, men sannheten ligger vel nærmere i stressrelaterte følelser. Utraderinger bunner ofte i fortvilelse over ikke-mestring, og det å ikke bli forstått eller å forstå.

For dem som vil forstå en med Aspergers så prøv og merk dere noen av disse punktene.

De er til stor hjelp..

* Vær snill og inviter meg til å delta ? men FORSTÅ at det kan være stressende for meg å delta i en gruppe. Jeg er ikke uvennlig dersom jeg noen ganger foretrekker å være alene.?

* Det er fint om du ikke snakker for fort. Dersom du gjør det , får jeg ikke alltid med meg det du sier

* Vær så snill og HUSK at jeg vanligvis oppfatter det som sies konkret. Det er vanskelig for meg å metaforer , vitser og ironi? . 

* Dersom det er mulig la meg på forhånd få vite om det blir forandring i planene, slik at jeg er forberedt på det ?

* Jeg er svert SENSITIV for lyder, så vær så SNILL og ikke å lage plutselige høye lyder. Husk andre med AS kan ha andre problemer med hørsel, smak eller lukt eller med sterkt lys?.

* Det er fint om du kan forklare meg reglene i spill ?.

* Jeg kan trenge hjelp til å passe på at det er min tur. La meg vite om jeg må vente på min tur , men venteligst prøv å være TÅLMODIG?.

* Prøv å ikke bli SINT om jeg misforstår det du sier?.

* Jeg er ikke alltid klar over at jeg har sagt eller gjort noe som gjør deg sint eller noe som er litt dumt. Så du må kanskje fortelle meg at jeg har gjort deg sint?.

* Prøv å forstå selv om jeg ønsker venner, vet jeg ikke alltid hvordan jeg skal oppføre meg på en vennelig måte. Jeg trenger at DU ER TÅLMODIG, VENNELIG og STØTTENDE?

Alle mennesker har en grense, der de begynner å kjenne at nå er der nok, nå må jeg slappe av. Dette kalles faregrense. Hvis de har nådd faregrensen, men det likevel skjer flere hendelser kan de nå tålegrensen sin. Når man blir stresset, orker man ikke mer og kan bryte sammen. Mennesker som ikke har AS eller andre vansker har vanligvis et ganske stort spillerom. Det betyr at dem kan oppleve ganske mange stressende hendelser før de når faregrensen sin. Men slik er det ikke før en med AS.

Personer med AS har et mye mindre spillerom.

Spillerommet til personer med As er så MYE MINDRE enn for andre personer, fordi de grunnleggende vanskene som er der pga at de har As i seg selv er stressfaktorer. 

Dette betyr at de som har as er litt stresset HELE TIDEN, på grunn av vanskene sine. Når det da skjer noe annet, som også innebærer stress, kan det føre dem over på fare- og tålegrensen sin og dermed gjøre at de ikke takler hendelsen. 

Det betyr at det ikke skal så mange stressende hendelser til før det blir for mye for en person med as. Med andre ord: det skal MYE MINDRE til for at personer med as blir så stresset at de ikke takler det, enn for de som ikke har AS. Dette kan forklare hvorfor personer med as kan bli så FORTVILET og UTE av seg pga hendelser som andre mener bare er detaljer og ikke moe å stresse over.

HUSK: De som har as ikke er dumme på noen måte , de er bare annerledes tenkende🤩

Sosialt samvær sliter oss ut. Vi trenger å lade batteriene med mye tid for oss selv. Å få være alene i sin egen lille hule, gjøre ting man liker i et miljø man har skjermet for ubehagelige lyder og andre ufyselige stimuli uten å måtte bekymre seg for å bli forstyrret i tide og utide 

Sosiale situasjoner man ikke er vant til og ikke føler seg trygg i, fører til mye nervøsitet.Jo mer stressa en asperger er, jo dårligere blir de sosiale evnene (Artig problemstilling, ikke sant?). Noen snakker omtrent ikke når de er sammen med personer som de ikke møter ofte. Andre snakker altfor mye eller avbryter stadig. De fleste fungerer mye bedre når de får være sammen med andre i små porsjoner om gangen. Få personer er lettere å forholde seg til. 

En del har problemer med å takle sinne, kan ha overdrevne reaksjoner på mindre ting enten i eksplosive sinneanfall (blant andre eller alene) eller går og bærer på det. Sinnet kan være rettet mot seg selv eller andre. Selv om det utløses av en liten bagatell er det ofte mange ting som ligger bak og har bygd seg opp. Det kan ha sammenheng med veldig belastende stressnivå generelt i livet, forhåpentligvis kan man finne ting å endre på som kan gjøre tilværelsen lettere. Det henger sannsynligvis også sammen med vanskene med å uttrykke følelser og behov og ikke greie å forklare saker man ønsker å formidle (selv om man ikke nødvendigvis oppfatter dette selv. Særlig ikke der og da). Vær klar over at en del uttrykker sinne selv om de egentlig for eksempel er lei seg. 

Aspergere glemmer ikke

De kan tenke på ting som ble sagt i dage vis, til og med måned svis etterpå og fundere på hva du mente med dét og dét, kan det jeg sa ha blitt feiltolket, syns du jeg var dum osv. osv. Dette er slitsomt. Det er heller ikke særlig sunt dersom man går og bærer nag for ting som er skjedd for lenge siden. Sårende ting som har blitt sagt kan plage en i årevis. 

Det kan være lurt å ha dette i tankene, kanskje tenker vedkommende fremdeles på noe du selv ikke la merke til engang.

Om dette skjer i en konfliktsituasjon, så vær klar over at du kan bare ikke vinne noen diskusjon overhodet. Vent til det har gått over så kan dere snakke rolig sammen etterpå). Personen har faktisk ikke kontroll og kan ikke «ta seg sammen».

Alle stim-mer. Aspergere har større behov for det og gjør det ofte på mer øynefallende måter. 

Stimming er gjentakene bevegelser eller ting man gjør for å fokusere på enkelte sanseinntrykk (slik at andre ting kan sorteres ut, jevnfør det som ble sagt om manglende filtre under «sansemessig overfølsomhet»). Du legger kanskje ikke merke til det selv engang. 

Det finnes endeløst mange måter å stimme på. 

Eksempler: vippe med foten, tygge på penner, snakke med seg selv høyt eller i tankene, tromme med fingrene, vogge fram og tilbake, hoppe opp og ned, bite negler, fokusere på små detaljer, ta på forskjellige saker, penneklikking, nynning, gå rundt omkring. 

Det er en måte å få ut stress og roe seg ned på. Mange føler at det hjelper en til å konsentrere seg og tenke bedre. Det er behagelig. Å stimme er i noen situasjoner redningen fra en overbelastningsreaksjon. Å skulle hindre en asperger i å stimme ville være ødeleggende. Vi trenger det.

Hvis noens stimming irriterer deg så be ham slutte. Hvis ikke så la vær. Kan gjerne ta frem noen både kjente og ikke fult så kjente kanskje å fortelle om at de også har det .

Det er mange gode grunner til å anta at ungdommer med høy fungerende autismespekter tilstander vil ha store vansker enn andre i ungdomstiden.

Grunnleggende vansker:

Forståelse vansker

Uforutsigbarhet – teori om sinnet, hvordan forstå andres følelser og intensjoner?

Det uttalte ? kroppsspråk, språkbruk og språkinnhold, uskrevne regler og lover

Filtrerings vansker ? både sosialt og kognitiv

Manglende automatikk- alt må tenkes igjennom

Konflikter

For mye som skjer samtidig ? kapasitets problemer. Eks: mange baller i luften som er lagt inn om hva som skal skje og rutiner, kommer inn en ny ball som ikke passer i det som er alt planlagt og alt rakner.

Planleggings vansker og tidspress

Forventings brudd

Ungdomstiden:

Er en utfordring for folk flest, dette da en i løpe av noen korte år opplever enorme endringer.

* Kroppen og følelser endrer seg

* Egne og andres forventninger endrer seg.

*Venner , familier og krav til å ta ansvar endrer seg

* Økt krav til egenvurdering & Selvstendighet

* De sosiale kravene og samhandlingene blir mer kompliserte

*Kommunikasjonsvansker ?As vil ha vansker med å henge med i tempoet og informasjonsfanget i vanlig kommunikasjon.

* Særinteresser: – fortsatt et sterkt fokus , som ofte går på bekosting av vennskap, kan bli tilfluktsrom & mesttings område

* Sosiale vansker: –øker ofte i omfang, både grunnet økte krav, mangel på erfaring og skjevt fokus. Mangler den sosiale magefølelsen og styrer ofte etter regler de har lært, blir for rigide (betyr at det er vanskelig å forandre på.) Mange har dårlig erfaring og vegrer seg sosialt.

Kjente problemer:

* Strukturvansker i hverdagen , dags og døgn rytme.

* Store skolefaglige vansker, særlig i løpe av5-6 klasse, 8-10 klasse og 2-3 året på vgs, mye grunnet økte krav til egenvurderinger, egenproduksjon basert på egne valg og vurderinger, generalisert bruk av kunnskap

* Store krav til sosial forståelse og sosiale ferdigheter. Faller i enda større grad utenfor det sosiale, de store hullene i sosial læring ? og forståelse blir avgrunner som er umulige å krysse

* Store bevissthet om det å være annerledes , og sorg over dette. Møter vegger både sosialt , faglig og i forhold til egnene og andres forventinger.

* Må ta viktige valg, skole, venner, fritid, kjærester, egen økonomi, egen velferd, egenomsorg, egen bolig osv.

* Møter liten forståelse av hvor store vansker As foresaker, selv for svært intelligente ungdommer.Selv foreldre har vansker med å forstå.

Eks:

Donna Williams og Gunilla Gerland er to kvinner med as som har skrevet flere bøker.

Temple Grandin, en kvinne med as som er en suksessrik ingeniør, professor i dyrepsykologi og forfatter.

Stephen Spielberg- som har laget eks , E.T filmskaper

Dan Ackroyd- kjent skuespiller som fra ghostbusters

Bill Gates grunnlegger av Microsoft

Albert Einstein ? matematisk geni

Dette blir sikkert ikke siste innleg om Asperger og de fantastiske menneskene 🙂#asperger#aspergersyndrom#ASD#stoltmamma#livet#forståelse # hverdagslivet #lærdom#aspergersønn​​​​ #aimaanderblogg

Publisert av aimaanderblogg

Hi Aila, my name is. I am a lady in my mid-40s, who has experienced a lot of good and bad in my life. That has been one of the reasons why I started a blog. A tool for myself to write down thoughts and share something that many of us have in our everyday lives. I have been thinking for a long time about trying to create a website rather than blogging on platforms that do not always keep up. So I hope you will follow me, thank you in advance.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: